Indikativ kurs pr. 27. januar 2023

KURS 1

År til dato: 6,7%

Historiske afkast efter omkostninger

2022: -2,4%

2021: 24,9%

2020: 19,6%

IPO Nordic Fund investerer i selskaber, der skal børsnoteres. Her er det spredning, der er det vigtige. Det er vanskeligt at udpege morgendagens vindere, og der for gælder det om at være med i dem alle – med større eller mindre eksponering. Axcelfutures har lavet en undersøgelse der viser, at havde man investeret i samtlige børsnoteringer på First North i København siden 2017 og til i dag (juni 2020) – inklusiv de dårlige – ville det have givet 42% i afkast.

IPO Nordic Fund vil investere i:

 • Børsintroduktioner på Nasdaq First North GM med op til 20% af det enkelte selskabs værdi, såfremt selskabet opnår fuldtegning. Derudover vil der kunne investeres i børsintroducerede virksomheder i op til 3 år efter børsintroduktionen. Det vil sige, at der også kan geninvesteres i selskabet efter at den initiale investering i selve børsintroduktionen er blevet realiseret.
 • Før-børsintroduktioner på Nasdaq First North GM med op til 20% af det enkelte selskabs værdi, såfremt selskabet opnår fuldtegning. Ved sådanne investeringer kan der gå op til et år eller mere, før selve børsintroduktionen finder sted. Typisk vil kursen man køber sig ind til være attraktiv i.f.t. den endelige børsintroduktion. Indtil børsintroduktionen vil aktien være illikvid og vanskelig at handle.
 • Køb af eksisterende aktier i endnu ikke børsintroducerede selskaber med rabat i.f.t. den forventede børsnoteringskurs, såfremt alle udbudte aktier bliver solgt.

Afkast og risiko
Målsætningen er et afkast, der i de enkelte år er positivt og over tid vil overstige 25% p.a. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en investering i IPO Nordic Fund er risikabel – og langt mere risikabel end en diversificeret investering i en bred portefølje af aktier eller indeks. Der vil være stor spredning i afkastet på de enkelte investeringer, hvorfor der også kan være stor variation fra år til år i det leverede afkast.

Ind-/udtræden af fonden
Der bliver som udgangspunkt afholdt emissioner hver måned. Bestyrelsen kan dog beslutte at aflyse emissioner på baggrund af manglende investeringsmuligheder. Udtræden hvert kvartal, dog tidligst ved udgangen af 1. kvartal 2023.

Indre værdi
Indre værdi beregnes ved ind- og udtræden af vores statsautoriserede revisor. For børsnoterede investeringer opgøres den som den officielle lukkekurs på skæringsdagen. For endnu ikke børsnoterede investeringer beregnes indre værdi til købskursen. Når den forventede introduktionskurs ved børsnoteringen er kendt, vil denne kurs blive brugt indtil børsnoteringen har fundet sted.

 • Ved køb 2%
 • Ved salg 1%
 • Løbende 1,2% p.a.
 • Præstationshonorar 15% af nettoafkastet p.a.
 • Minimum investering kr. 750.000
 • Aktiv forvaltning
 • Ingen belåning
 • Ingen gearing
 • Akkumulerende
 • Lagerbeskattet
 • Alle investeringsmiljøer: Frie midler, selskabsmidler, VSO samt pensionsmidler
 • Individuelt High Water Mark

Central Investorinformation

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.